bg_subheader
geerling

Wie is Matching Overheidspersoneel?

Matching Overheidspersoneel BV is een detachering- en adviesbureau voor de lokale overheid. Onze dienstverlening richt zich op de gebieden Werk, Inkomen, Zorg en Publiekszaken (burgerzaken) op uitvoerend, beleidsmatig en management niveau. Matching Overheidspersoneel BV staat bekend om de geleverde kwaliteit en de frisse blik op het werkveld.

In 2011 hebben Matching Overheidspersoneel BV, Geerling & Geerlings en Ray Geerling Management en Consultancy de krachten gebundeld in de Geerling & Geerlings Group.

Door de krachten te bundelen, heeft de Geerling & Geerlings Group alle specialisaties binnen de sociale zekerheid in huis. Dit tezamen met onze toekomstgerichte blik en werkend vanuit de visie “op een efficiënte en effectieve manier samen de huidige kwaliteit te kunnen verbeteren” maakt de Geerling & Geerlings Group tot  dé strategische en flexibele partner voor uw toekomst van morgen.

“Wij zoeken mensen die zich als een vis in het water voelen in het nieuwe sociale domein!”

Onze deskundige medewerkers

icon_medewerkers

Matching overheidspersoneel beschikt over zeer ervaren en deskundige medewerkers: specialisten in hun vakgebied!

Betrokkenheid bij het werkveld zorgt er voor dat onze medewerkers snel en adequaat kunnen
inspringen op uw wensen en behoeften. Door o.a. (interne) opleidingen welke aansluiten bij de ontwikkelingen blijven onze medewerkers up-to-date en zijn zij altijd op de hoogte van de ontwikkelingen in het vakgebied.
Naast de ervaring, de deskundigheid en de frisse blik van onze medewerkers zijn zij ook zeer loyaal, betrouwbaar en zich bewust van hun tijdelijke positie binnen uw organisatie.

medewerkers
advies

Advies en detachering

icon_medewerkers

Binnen het werkveld volgen de ontwikkelingen elkaar snel op. Zowel binnen Werk, Inkomen en Zorg als binnen Publiekszaken is er sprake van vernieuwing.

Matching Overheidspersoneel speelt snel in op deze ontwikkelingen en denkt graag met de opdrachtgever mee wanneer het bijvoorbeeld gaat over de implementatie van projecten of nieuwe wet- en regelgeving.

Naast uitvoerende medewerkers op alle functies binnen de genoemde gebieden, biedt Matching Overheidspersoneel ook beleidsmatige ondersteuning en interim- of projectmanagers.
Daarnaast biedt Matching Overheidspersoneel de opdrachtgever zogenaamde producten op maat. Samen met u inventariseren wij uw behoeften, wensen en eisen. Vervolgens biedt Matching Overheidspersoneel u een deskundig advies en een gedegen uitvoering.

Projecten op maat

icon_medewerkers

Bekijk hier een aantal van onze uitgevoerde projecten (op maat).
Voor meer informatie kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Project bemiddeling alfahulp (WMO)

Gedurende dit project waren we (mede) verantwoordelijk voor het ontwikkelen en bemiddelen van alfhulpen via het persoonsgebonden budget (PGB) door middel van gemeentelijke ondersteuning, het zogenaamde PGB+. Gekozen werd voor een bemiddelaar die als tussenpersoon dient tussen klant en hulp. De bemiddelaar koppelt alfahulpen aan mensen met een WMO-indicatie en neemt de administratie over (of besteedt dit uit aan derden). Daarnaast werft de bemiddelaar ook zelf alfahulpen. Door de bemiddeling binnenshuis te houden, kan er makkelijker afgestemd worden met de indicatiestellers en de kan de geleverde hulp beter gemonitord worden. Hierbij is de kostenbesparing op de huishouding ook zeer interessant.

Maatwerkopleidingen

In samenwerking met de Geerling & Geerlings Academy lopen wij vooruit op ‘de grote uittocht’. Middels maatwerkopleidingen scholen wij op vernieuwende wijze jongeren tot consulenten Werk, Inkomen of Zorg met een eigen, frisse blik op het werkveld. Daarnaast beiden we vaardigheidstrainingen aan om onder andere de gesprekstechnieken te verbeteren.

Dergelijke opleidingen kunnen we natuurlijk ook inzetten om het huidige personeel te scholen.

Opzetten WSP (werkgevers servicepunt)

Voor een aantal opdrachtgevers richtte Matching het WSP in. Niet enkel de visuele inrichting van het WSP behoorde hierbij tot de werkzaamheden, maar ook het inrichten van werkprocessen, het opbouwen en beheren van netwerken en de dagelijkse uitvoering. Veranderingen in werkwijzes en omgangsvormen intern en tussen ketenpartners waren hierbij van groot belang.

In het verlengde hiervan kunnen wij ook het jongerenloket of leerwerkloket inrichten. We brengen diverse disciplines en organisaties bij elkaar in de vorm van een fysiek loket. Van het uitwerken van (beleids)vraagstukken tot het beschrijven van de werkprocessen en de daadwerkelijke inrichting van het loket. De klant staat centraal en een goede samenwerking met jongeren- en scholingsinstanties, het UWV WERKbedrijf, betrokken gemeente(n) en andere organisaties is daarom hierbij ons uitgangspunt.

Volledige implementatie Wet Inburgering

Een project op zowel beleidsmatig als uitvoerend niveau. Op beleidsmatig niveau werd het beleid bepaald en de aanbesteding van inburgeringstrajecten uitgeschreven. Daarnaast werden werkprocessen beschreven en standaard documenten opgesteld. Naast de dagelijkse uitvoering werd aan nieuwe medewerkers van de opdrachtgever individuele coaching gegeven.

Ketensamenwerking aanvraagintakes WWB

Doel van dit project was bijstandsafhankelijkheid vroegtijdig te mijden. Intakes voor nieuwe aanvragen werden door het CWI en opdrachtgever samen uitgevoerd. Daarnaast werden mogelijke aanvragen, bijvoorbeeld na einde WW, bij het UWV vroegtijdig opgepakt. Een belangrijke stap in het ketenoverleg.

Overdracht WWB 65+ naar SVB

Een project zowel voor de gemeente als voor de SVB. Betreft screening van bestand van 65+ met een WWB-uitkering en vervolgens een goede overdracht naar de SVB. Tevens betreft het een opdracht met kennisoverdracht middels coaching en cursus. Kennis met betrekking tot de WWB welke niet altijd binnen de SVB aanwezig is.

projecten